Loading...
 Start Page
Language selection: Ελληνικά English

Αλήθειες & Μύθοι

 Έγκυρη ενημέρωση από τους ειδικούς

 Γνωρίζουμε τα ενεργειακά γυαλιά όσο πολύ λίγοι στην Ελλάδα. Έχουμε κατασκευάσει δεκάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα για περισσότερο από μια δεκαετία, και επειδή πολλά λέγονται και γράφονται για τα ενεργειακά τζάμια, καλό είναι να ξεκαθαρίσουμε
τους μύθους και τις αλήθειες.

  Αλήθεια
Η αντικατάσταση των υαλοπινάκων με ενεργειακούς είναι η αμεσότερη, απλούστερη και πιο αποδοτική παρέμβαση που μπορεί να γίνει σε ένα υφιστάμενο κτίριο προκειμένου να αναβαθμιστεί ενεργειακά. Έχει μικρό κόστος που αποσβένεται σε 2-3 χρόνια.
   Αλήθεια
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τα ενεργειακά διπλά τζάμια στην περιοχή μας μειώνουν ετησίως την κατανάλωση έως και κατά 7.400 kWh για τη θέρμανση και ψύξη ενός τυπικού διαμερίσματος εμβαδού 100 τ.μ. Αυτό υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σε δαπάνη περίπου 750 € ετησίως.
         
   Αλήθεια
Δεν υπάρχει μόνο ένας τύπος ενεργειακούς υαλοπίνακα, αλλά μεγάλη ποικιλία ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κτιρίου (π.χ. ηλιακό προσανατολισμό, οριζόντια ή κάθετη υάλωση, ποσοστό φωτός που επιθυμούμε στο εσωτερικό του κτιρίου, κ.α.).
   Αλήθεια
Η σήμανση CE είναι απαραίτητη για τον καταναλωτή γιατί εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
   Αλήθεια
Οι μονοί κατάλληλοι για την πώληση και εφαρμογή ενός τόσο εξελιγμένου τεχνολογικά προϊόντος είναι τα πιστοποιημένα μέλη της ΠΟΕΒΥ (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων Βιοτεχνών Υαλοπινάκων).
   Αλήθεια
Η αντικατάσταση των υαλοπινάκων µε ενεργειακούς είναι η αµεσότερη, απλούστερη και πιο αποδοτική παρέµβαση που µπορεί να γίνει σε ένα υφιστάµενο κτίριο προκειµένου να αναβαθµιστεί ενεργειακά. Έχει µικρό κόστος που αποσβένεται σε 2-3 χρόνια.
   Αλήθεια
Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), τα ενεργειακά τζάµια στην περιοχή µας µειώνουν ετησίως την κατανάλωση έως και κατά 7.400 kWh για τη θέρµανση και ψύξη ενός τυπικού διαµερίσµατος εµβαδού 100 τ.µ. Αυτό υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σε δαπάνη περίπου 750 € ετησίως.
   Αλήθεια
Ακόµη και για τις προσόψεις καταστηµάτων η αντικατάσταση της κοινής υάλωσης (µονής ή διπλής) µε ενεργειακή, αποτελεί εξαιρετική λύση καθώς µειώνει θεαµατικά τις δαπάνες ψύξης/θέρµανσης.
   Αλήθεια
Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες είναι τεχνολογία αιχµής µε µικρό κόστος. Ικανοποιητική τιµή U Value είναι το 1,8 – 1,4 (W/m²K).
   Αλήθεια
Η υάλωση αποτελεί το 93% περίπου του ανοίγµατος και συνεπώς έχει κυρίαρχο ρόλο στη µείωση των απωλειών.
   Αλήθεια
Η διαφορά που προκύπτει στην εξοικονόµηση ενέργειας από έναν κοινό διπλό υαλοπίνακα µε έναν ενεργειακό ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ το 200%.
   Αλήθεια
Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες δεν έχουν απολύτως κανένα όριο ζωής και δεν απαιτούν καµία ειδική συντήρηση.
   Αλήθεια
Για την παραγωγή 1m2 ενεργειακού υαλοπίνακα εκπέµπονται 25 kg διοξειδίου του άνθρακα, ενώ από τη χρήση του εξοικονοµούνται 91kg ετησίως.
                                      
  Μύθος

Υπάρχει ένας τύπος ενεργειακού υαλοπίνακα ή είναι όλοι περίπου ίδιοι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει µεγάλη ποικιλία ενεργειακών γυαλιών ανάλογα µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κτιρίου (π.χ. ηλιακό προσανατολισµό, οριζόντια ή κάθετη υάλωση, ποσοστό φωτός που περνά στο εσωτερικό του κτιρίου, κ.α.). Κάθε χρήση απαιτεί συγκεκριµένα τεχνικά χαρακτηριστικά για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος.

  Μύθος
Ένας κοινός διπλός υαλοπίνακας είναι ενεργειακός.
  Μύθος

Η χρήση του αερίου argon δεν είναι σηµαντική. Η αλήθεια είναι ότι βελτιώνει το συντελεστή θερµοπερατότητας περίπου κατά 15% και χρησιµοποιείται συστηµατικά για δεύτερη δεκαετία σε Ευρώπη & Αµερική.

  Μύθος

Το argon εξατµίζεται ή υγροποιείται ή «διογκώνει» την διπλή υάλωση. Τίποτε από τα παραπάνω δεν ισχύει. Το argon παραµένει µέσα στη διπλή υάλωση για 28 χρόνια εφ’ όσον αυτή είναι σωστά σφραγισµένη και τοποθετηµένη.

  Μύθος

∆εν υπάρχει κάποια έγγραφη πιστοποίηση για την επίδοση των ενεργειακών υαλοπινάκων. Ο καταναλωτής διασφαλίζεται όταν απαιτεί γραπτή πιστοποίηση των επιδόσεων του προϊόντος που αγοράζει, για την έκδοση της οποίας είναι αρµόδιος µόνο ο κατασκευαστής του υαλοπίνακα. Επιπρόσθετα, η σήµανση CE και για τη διπλή υάλωση είναι απαραίτητη για τον καταναλωτή γιατί εξασφαλίζει τη συµµόρφωση του προϊόντος µε τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

  Μύθος

Η χρήση αλουµινίων µε θερµοδιακοπή από µόνη της, εξοικονοµεί ενέργεια και χρήµατα. Στην πραγµατικότητα η θερµοδιακοπή αποδίδει µόνον όταν συνδυάζεται µε ενεργειακή υάλωση.

  Μύθος

Ένα τόσο εξειδικευµένο προϊόν µπορεί να προδιαγραφεί και να πουληθεί από οποιονδήποτε. Οι µόνοι κατάλληλοι για την πώληση και εφαρµογή ενός τόσο εξελιγµένου τεχνολογικά προϊόντος είναι τα πιστοποιηµένα µέλη της ΠΟΕΒΥ (Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εµπόρων Βιοτεχνών Υαλοπινάκων).

 
Σ. ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ Α.Ε. - Υαλοπίνακες - Συστήματα Αλουμινίου Schüco
 

Διεύθυνση: Γκρέκα 11 & Παπανδρέου, 26500 Παραλία Πατρών, Πάτρα
Tηλ: 2610 522102, 2610 522124
E-mail: info@varnakiotis.com

© Copyright 2011 - 2022 Ενεργειακα Τζαμια Πατρα, Υαλοπινακες Σ. Βαρνακιώτης Α.Ε.