Loading...
 Start Page

60 χρόνια εμπειρίας...

Ορολογία

A

Αλεξίσφαιρος Υαλοπίνακας
Αυτός που καθίσταται θωρακισμένος και ανθίσταται πλήρως σε διείσδυση από σφαίρες. Συνήθως έχει περισσότερο από 30mm πάχος, με πολλαπλά ελάσματα γυαλιού ή γυαλιού και PVB (Laminaetd ή τρίπλεξ) τα οποία είναι σχεδιασμένα να μην επιτρέπουν τη διείσδυση σφαίρας.

Αμμοβολή
Μέθοδος με την οποία πεπιεσμένος αέρας ωθεί άμμο μέσω ενός ακροφυσίου πιστολιού αμμοβολής επάνω στην επιφάνεια του γυαλιού ώστε να προσδώσει ματ 'τελείωμα' στην επιφάνεια του γυαλιού.

Ανάγλυφο Γυαλί (Διαμαντέ)
Ημι-διάφανο γυαλί φτιαγμένο από διάφανο ή έγχρωμο γυαλί το οποίο έχει περάσει ανάμεσα από δύο κυλίνδρους στο τέλος του φούρνου και το ανάγλυφο σχέδιο έχει αποτυπωθεί σε υψηλές θερμοκρασίες στη μία ή και στις δύο πλευρές του γυαλιού από το ανάγλυφο ρολό. Πέρα από την μεγάλη ποικιλία ανάγλυφων σχεδίων, το διαμαντέ γυαλί μπορεί να προσφέρει διασπορά φωτός και να μειώσει την εκτύφλωση από το ηλιακό φως.

Ανακλαστικός Υαλοπίνακας
Γυαλί με μεταλλική επίστρωση οξειδίων για μείωση της ηλιακής θερμικής απολαβής. (βλέπε επίσης Γυαλί ηλιακού ελέγχου)

Αντανάκλαση ενέργειας - ENERGY REFLECTION (ER)
Ποσοστό ηλιακής ενεργειακής ροής που αντανακλάται από τον υαλοπίνακα.

Αντανάκλαση Ηλιακής Θερμότητας
Το ποσό της ηλιακής ενέργειας το οποίο αντανακλάται από την επιφάνεια του γυαλιού.

Αντανάκλαση Φωτός - LIGHT REFLECTION (LR)
Είναι ο λόγος της οπτικής ροής που αντανακλάται από το γυαλί προς την προσπίπτουσα οπτική ροή

Απορρόφηση ενέργειας (ENERGY ABSORPTION (EA))
Ποσοστό της ηλιακής ενεργειακής ροής που απορροφάται από το υαλοπίνακα ή υαλοπίνακες που αποτελούν την συνολική υάλωση. Η απορροφούμενη ενέργεια επαν-ακτινοβολείται προς το εσωτερικό ή εξωτερικά του χώρου σε διαφορετικούς ρυθμούς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των υαλοπινάκων, την ταχύτητα του ανέμου, την ταχύτητα του αέρα εσωτερικά του χώρου, την εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία.

Αρμέ
Ρολαρισμένο γυαλί που περιέχει ένα στρώμα συρμάτινου πλέγματος πλήρως ενσωματωμένο στη μάζα του με ανάγλυφη επιφάνεια.

Ασφαλείας Υαλοπίνακας
Ενισχυμένης αντοχής υαλοπίνακας που προκύπτει από επεξεργασία Laminated ή Triplex (δες TRIPLEX) ή από θερμική σκλήρυνση Securit (δες Θερμική σκλήρυνση). Σε περίπτωση θραύσης μένει ακέραιο στο πλαίσιό του, χωρλις να θρυμματίζεται σε αιχμηρά κι εν δυνάμει επικίνδυνα θραύσματα.

Γ

Γυαλί
Ομογενές υλικό με τυχαία μη-κρυσταλλική μοριακή δομή. Η κατασκευαστική διαδικασία απαιτεί οι πρώτες ύλες να θερμανθούν σε θερμοκρασία περίπου 1500 oC για να δημιουργηθεί πλήρες λιώσιμο ώστε όταν ψυχθεί ταχύτατα να γίνει άκαμπτο χωρίς να κρυσταλλοποιηθεί.

Γυαλί Float
Το επιπλέον γυαλί είναι προϊόν άμμου και ανθρακικού νατρίου θερμασμένο σε περισσότερους από 1500 οC που 'ρέει' πάνω σε «μπάνιο» λειωμένου ψευδαργύρου.

Δ

Διπλή Υάλωση
Δύο υαλοπίνακες χωρισμένοι με διάκενο, με σκοπό την βελτίωση της μόνωσης από την μετάδοση της θερμότητας ή/και του ήχου. Ο αέρας που εγκλωβίζεται ανάμεσα στα φύλλα γυαλιού ξηραίνεται με τη χρήση ειδικών πυριτικών αλάτων, ενώ ο διάκενος χώρος στεγανοποιείται εξαλείφοντας πιθανή υγροποίηση παρέχοντας υπέρτερες μονωτικές ιδιότητες, οι οποίες μπορούν να ενισχυθούν σημαντικά με τη αντικατάσταση του ατμοσφαιρικού αέρα με αδρανή αέρια.

Ε

Έγχρωμος Υαλοπίνακας
Υαλοπίνακας όπου χρωστικές ουσίες έχουν προστεθεί κατά την παραγωγή του δίνοντάς του χρώμα μαζί με βασικές ιδιότητες ελέγχου ηλιακής ακτινοβολίας. Το χρώμα ενσωματώνεται στη μάζα του γυαλιού. Τυπικά χρώματα περιλαμβάνουν το μπρονζέ, το φιμέ, σκούρο φιμέ, μπλε, πράσινο, βαθύ πράσινο και μαύρο.

Επιστρωμένος Υαλοπίνακας (Ανακλαστικός)
Υαλοπίνακας επικαλυμμένος με πολύ λεπτές επιστρώσεις οξειδίων των μετάλλων. Απορροφά και αντανακλά φως και ηλιακή ενέργεια, επιτρέποντας την ενεργό ρύθμιση του φωτός καθώς και της ηλιακής θερμότητας. Υπάρχουν δύο είδη επιστρώσεων, η σύσταση των οποίων εξαρτάται από τα επιθυμητά τεχνικά χαρακτηριστικά και την εξωτερική εμφάνιση του υαλοπίνακα. Η πυρολυτική επίστρωση (σκληρή), είναι εξαιρετικά ανθεκτική και επικολλάται στην επιφάνεια λευκού υαλοπίνακα σε πολύ υψηλή θερμοκρασία. Η μαγνητική επίστρωση (μαλακή) εφαρμόζεται 'ψεκάζοντας' σωματίδια μεταλλικά επάνω στο γυαλί κατά τη διάρκεια της παραγωγής του χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητική επεξεργασία κενού.

Ελέγχου Ηλιακής Ακτινοβολίας - Ενεργειακός Υαλοπίνακας
Επιστρωμένος (ή και έγχρωμος υαλοπίνακας) με ιδιότητες μείωσης των ποσοστών απορρόφησης της ηλιακής ενέργειας που διαπερνάει την υάλωση. Οι υαλοπίνακες αυτοί έχουν ειδικά θερμομομονωτικά χαρακτηριστικά και είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στη θερμική μόνωση των κτιρίων σήμερα.

Επιλεκτικότητα
Η σχέση ανάμεσα στο Συντελεστή Διερχόμενου Φωτός  (LT Light Transmission) και στον Ηλιακό Συντελεστή (SF Solar Factor). Οι τιμές που μπορεί αν πάρει κυμαίνονται από το 0 έως το 2. Όσο πλησιάζουμε προς το 2 τόσο πιο επιλεκτικός είναι ο υαλοπίνακας, πράγμα που είναι επιθυμητό.

Η

Ηλιακή ακτινοβολία (Solar radiation)
Τρείς είναι οι τύποι ακτινοβολίας ηλιακού φάσματος: οι ακτίνες που φαίνονται με γυμνό μάτι (50%), οι υπεριώδεις (5%) και οι υπέρυρθρες ακτίνες (45%). Οι δύο τελευταίες (υπεριώδεις και υπέρυρθρες) είναι αόρατες, αλλά και οι τρείς τύποι εκπέμπουν ενέργεια και επομένως δρούν ως πηγές θερμικής ακτινοβολίας.

Ηλιακός Συντελεστής - SOLAR FACTOR (SF) ή Συνολική Διαπέραση Ενέργειας -- TOTAL ENERGY TRANSMISSION
Είναι ο λόγος της συνολικής ηλιακής ροής που περνάει μέσα από το γυαλί. Μετράται σε ποσοστό επί τοις εκατό. Μαζί με το U-value ή το k-value αποτελούν τους σοβαρότερους δείκτες θερμομόνωσης για τους υαλοπίνακες.

Θ

Θερμοανακλαστικός Υαλοπίνακας
Υαλοπίνακας χαμήλης εκπομπής, που ανακλά υπολογίσιμη ποσότητα ηλιακής ενέργειας (υαλοπίανακας low-E)

Θερμο-απορροφητικός Υαλοπίνακας
Αυτός που απορροφά υπολογίσιμη ποσότητα ηλιακής ενέργειας

Θερμο-ανθεκτικός Υαλοπίνακας
Γυαλί που μπορεί να αντέξει μεγάλο θερμικό σοκ, γενικά λόγω μικρού συντελεστή διαστολής

Θερμικώς σκληρυμένος Υαλοπίνακας (Securit ή Tempered)
Σκληρό, ανθεκτικό στη θραύση γυαλί που έχει θερμανθεί και ψυχθεί με τέτοιες συνθήκες ώστε το τελικό προϊόν έχει επιφάνεια πέντε έως δέκα φορές πιο ανθεκτική στα μηχανικά και θερμικά σοκ από τον κοινό υαλοπίνακα.

Θερμικό Σοκ (Thermal Shock)

Όταν μόνο ένα τμήμα του υαλοπίνακα θερμαίνεται (π.χ. γιατί υπάρχει σκίαση από άλλα αντικείμενα ή υπάρχει πολύ κοντά του πηγή θερμότητας), ενώ το υπόλοιπο είναι κρύο εμποδίζεται η ελεύθερη διαστολή του. Αναπτύσσονται έτσι τάσεις εφελκυσμού οι οποίες σε περιπτώσεις μεγάλης διαφοράς θερμοκρασίας από το ένα σημείο του υαλοπίνακα στο άλλο, μπορεί να ξεπεράσουν το επιτρεπόμενο επίπεδο τάσεων του υαλοπίνακα με αποτέλεσμα τη θραύση του λόγω Θερμικού Σοκ. Τον κίνδυνο μειώνει η τοποθέτηση τροχισμένων υαλοπινάκων και τον ελαχιστοποιεί η τοποθέτηση θερμικά σκληρυμένων  (securit) υαλοπινάκων.

Κ

Καθρέπτης
Καθαρό ή έγχρωμο υψηλής ποιότητας γυαλί με επίστρωση αργύρου στην μία πλευρά του ώστε να αντανακλάται οπτικό φως σε ποσοστό μεγαλύτερο του 92%.

Μ

Μονάδα Μονωτικού Γυαλιού
Δύο ή περισσότεροι υαλοπίνακες τοποθετημένοι σε απόσταση μεταξύ τους και ερμητικά σφραγισμένοι ώστε να σχηματίσουν μονάδα μονής υάλωσης με διάκενο αλουμινίου ανάμεσα τους.

Ο

Οπτική Διαπέραση - LIGHT TRANSMISSION (LT)</br/>Tο ποσοστό φωτός του ορατού φάσματος που διαπερνά τον υαλοπίνακα.

Π

Πυράντοχος Υαλοπίνακας
Επίπεδο γυαλί με ενσωματωμένο στη μάζα του συρμάτινο πλέγμα το οποίο καθυστερεί την θραύση του σε περίπτωση φωτιάς επιβραδύνοντας έτσι την διασπορά της φωτιάς και του καπνού. Τέτοια υάλωση κατηγοριοποιείται και πιστοποιείται: ως Τάξης G (που ανθίσταται φωτιά και προλαμβάνει την διασπορά της φωτιάς και του καπνού για συγκεκριμένη χρονική περίοδο), ή ως Τάξης F (που έχει τα χαρακτηριστικά της Τάξης G αλλά επιπλέον παρεμποδίζει την διασπορά της ακτινοβολούμενης θερμότητας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο).

Σ

Σκλήρυνση (Securit)
Ειδική θερμική επεξεργασία ενίσχυσης της μηχανικής και θερμικής αντίστασης του υαλοπίνακα με σκοπό να γίνει ιδιαίτερα ανθεκτικός στη θραύση. Το γυαλί θερμαίνεται σε ελαφρώς χαμηλότερη από το σημείο τήξης και ψύχεται άμεσα με ειδικό ψεκασμό κρύου αέρα για να σκληρύνει η επιφάνεια του δίνοντας περισσότερο χρόνο στο εσωτερικό να κρυώσει. Το αποτέλεσμα είναι ένας υαλοπίνακας πέντε έως επτά φορές πιο δυνατός από τον κοινό, και ο οποίος κατά θραύση θρυμματίζεται σε κομματάκια με μικρότερα του 1,50 εκατοστού. Οι σκληρυμένοι και οι θερμικώς ενισχυμένοι υαλοπίνακες δεν μπορούν ούτε να κοπούν ούτε να μορφοποιηθούν περαιτέρω.

Τ

Τρίπλεξ (Ελασματοποιημένος ή laminated) υαλοπίνακας
Αποτελείται από δύο ή περισσότερα φύλλα γυαλιού με ένα ή περισσότερα στρώματα ιξώδους πλαστικού ανάμεσα τους. Η στερεά συνένωση των γυαλιών επιτυγχάνεται μέσα σε ειδικό κλίβανο, όπου υπό σταθερή θέρμανση των στρωμάτων γυαλιού και πλαστικού επιτυγχάνεται η δημιουργία του ελάσματος γυαλιού (δηλ. τρίπλεξ). Όταν το ελασματοποιημένο γυαλί σπάσει, τα κομμάτια παραμένουν κολλημένα στο εσωτερικό πλαστικό στρώμα καθιστώντας το ασφαλές.

Τρόχισμα
Η διαμόρφωση (ή το 'τελείωμα') των ακμών του γυαλιού έτσι ώστε να οι άκρες του να μην "κόβουν".

Υ

Υπεριώδης Διαπέραση (UV)
Ο λόγος της υπεριώδους ακτινοβολίας που περνάει μέσα από το γυαλί προς την συνολική προσπίπτουσα U.V. - ακτινοβολία (εύρος φάσματος 280 έως 380 nm).

Υπεριώδης Ακτινοβολία
Η ονομασία του αόρατου τμήματος του οπτικού φάσματος με μήκος κύματος μικρότερο από 390 nm.

Φ

ΦωτοΘερμοανακλαστικός Υαλοπίνακας
Συνδιασμένος υαλοπίνακας ελέγχου ηλιακής ακτινοβολίας και χαμηλής εκπομπής ταυτόχρονα, που ελέγχει την περατότητα ηλιακής ενέργειας (υαλοπίανακας solar control και low-E ταυτόχρονα)

Χ

Χαμηλής Εκπομπής (low-e) γυαλί
Έχει ειδική λεπτή μεταλλική ή οξειδίου επίστρωση η οποία επιτρέπει την διέλευση την βραχέως κύματος ηλιακή ενέργεια σε ένα κτίριο αλλά αποτρέπει την μακρού κύματος ενέργεια που παράγεται από τα συστήματα θέρμανσης και φωτισμού να διαφύγουν προς τα έξω. Επιτρέπει στο ηλιακό φως να διέλθει παρέχοντας παράλληλα θερμική μόνωση, επανεκπέμποντας πάλι πίσω στο εσωτερικό του κτιρίου τη θερμότητα.

A - Z

LIGHT TRANSMISSION (LT) - Οπτική Διαπέραση
Tο ποσοστό φωτός του ορατού φάσματος που διαπερνά τον υαλοπίνακα.

Rw
Δείκτης Μείωσης Σταθμισμένου Ήχου. Μετράται σε μονάδες dB Rw. 

PVB
Είναι σύντμηση για πολυβινυλομπουτυράλιο. Το PVB χρησιμοποιείται σε μορφή φύλλου σαν δυνατό πλαστικό διάστρωμα στην παραγωγή υαλοπινάκων Laminated. Διατίθεται σε πολλούς μοντέρνους χρωματισμούς.

U-valuek-value)
Μέτρο της αέρα-αέρα διαπέρασης (απώλεια ή απολαβή) εξ αιτίας της θερμικής αγωγιμότητας και την διαφορά σε εξωτερική και εσωτερική θερμοκρασία. Καθώς μειώνεται το U-value, μειώνεται και το ποσό της θερμότητας που μεταφέρεται μέσα από την υάλωση. Όσο χαμηλότερη η τιμή του U-value, τόσο περισσότερο περιορίζει το προϊόν υάλωσης την μεταφορά θερμότητας. Μετράται σε μονάδες watt/m2.

Σ. ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ Α.Ε. - Υαλοπίνακες

Γκρέκα 11 & Παπανδρέου, 26500 Παραλία Πατρών, Πάτρα

2610 522102, 2610 522124

info@varnakiotis.com

© Copyright 2023 Ενεργειακά Τζάμια Πάτρα, Υαλοπίνακες Σ. Βαρνακιώτης Α.Ε.