Loading...
 Start Page

60 years of experience...

Energy Saving

Αλήθειες & Μύθοι

Έγκυρη ενημέρωση από τους ειδικούς

Γνωρίζουμε τα ενεργειακά γυαλιά όσο πολύ λίγοι στην Ελλάδα. Έχουμε κατασκευάσει δεκάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα για περισσότερο από μια δεκαετία, και επειδή πολλά λέγονται και γράφονται για τα ενεργειακά τζάμια, καλό είναι να ξεκαθαρίσουμε τους μύθους και τις αλήθειες.

 Αλήθεια

Η αντικατάσταση των υαλοπινάκων με ενεργειακούς είναι η αμεσότερη, απλούστερη και πιο αποδοτική παρέμβαση που μπορεί να γίνει σε ένα υφιστάμενο κτίριο προκειμένου να αναβαθμιστεί ενεργειακά. Έχει μικρό κόστος που αποσβένεται σε 2-3 χρόνια.

 Αλήθεια

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τα ενεργειακά διπλά τζάμια στην περιοχή μας μειώνουν ετησίως την κατανάλωση έως και κατά 7.400 kWh για τη θέρμανση και ψύξη ενός τυπικού διαμερίσματος εμβαδού 100 τ.μ. Αυτό υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σε δαπάνη περίπου 750 € ετησίως.

 Αλήθεια

Δεν υπάρχει μόνο ένας τύπος ενεργειακούς υαλοπίνακα, αλλά μεγάλη ποικιλία ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κτιρίου (π.χ. ηλιακό προσανατολισμό, οριζόντια ή κάθετη υάλωση, ποσοστό φωτός που επιθυμούμε στο εσωτερικό του κτιρίου, κ.α.).

 Αλήθεια

Η σήμανση CE είναι απαραίτητη για τον καταναλωτή γιατί εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

 Αλήθεια

Οι μονοί κατάλληλοι για την πώληση και εφαρμογή ενός τόσο εξελιγμένου τεχνολογικά προϊόντος είναι τα πιστοποιημένα μέλη της ΠΟΕΒΥ (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων Βιοτεχνών Υαλοπινάκων).

 Αλήθεια

Η αντικατάσταση των υαλοπινάκων µε ενεργειακούς είναι η αµεσότερη, απλούστερη και πιο αποδοτική παρέµβαση που µπορεί να γίνει σε ένα υφιστάµενο κτίριο προκειµένου να αναβαθµιστεί ενεργειακά. Έχει µικρό κόστος που αποσβένεται σε 2-3 χρόνια.

 Αλήθεια

Ακόµη και για τις προσόψεις καταστηµάτων η αντικατάσταση της κοινής υάλωσης (µονής ή διπλής) µε ενεργειακή, αποτελεί εξαιρετική λύση καθώς µειώνει θεαµατικά τις δαπάνες ψύξης/θέρµανσης.

 Αλήθεια

Η υάλωση αποτελεί το 93% περίπου του ανοίγµατος και συνεπώς έχει κυρίαρχο ρόλο στη µείωση των απωλειών.

 Αλήθεια

Η διαφορά που προκύπτει στην εξοικονόµηση ενέργειας από έναν κοινό διπλό υαλοπίνακα µε έναν ενεργειακό ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ το 200%.

 Αλήθεια

Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες δεν έχουν απολύτως κανένα όριο ζωής και δεν απαιτούν καµία ειδική συντήρηση.

 Αλήθεια

Για την παραγωγή 1m2 ενεργειακού υαλοπίνακα εκπέµπονται 25 kg διοξειδίου του άνθρακα, ενώ από τη χρήση του εξοικονοµούνται 91kg ετησίως.

 Αλήθεια

Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες είναι τεχνολογία αιχµής µε µικρό κόστος. Ικανοποιητική τιµή U Value είναι το 1,8 – 1,4 (W/m²K).

 Μύθος

Υπάρχει ένας τύπος ενεργειακού υαλοπίνακα ή είναι όλοι περίπου ίδιοι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει µεγάλη ποικιλία ενεργειακών γυαλιών ανάλογα µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κτιρίου (π.χ. ηλιακό προσανατολισµό, οριζόντια ή κάθετη υάλωση, ποσοστό φωτός που περνά στο εσωτερικό του κτιρίου, κ.α.). Κάθε χρήση απαιτεί συγκεκριµένα τεχνικά χαρακτηριστικά για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος.

 Μύθος

Ένας κοινός διπλός υαλοπίνακας είναι ενεργειακός.

 Μύθος

Η χρήση του αερίου argon δεν είναι σηµαντική. Η αλήθεια είναι ότι βελτιώνει το συντελεστή θερµοπερατότητας περίπου κατά 15% και χρησιµοποιείται συστηµατικά για δεύτερη δεκαετία σε Ευρώπη & Αµερική.

 Μύθος

Το argon εξατµίζεται ή υγροποιείται ή «διογκώνει» την διπλή υάλωση. Τίποτε από τα παραπάνω δεν ισχύει. Το argon παραµένει µέσα στη διπλή υάλωση για 28 χρόνια εφ’ όσον αυτή είναι σωστά σφραγισµένη και τοποθετηµένη.

 Μύθος

Δεν υπάρχει κάποια έγγραφη πιστοποίηση για την επίδοση των ενεργειακών υαλοπινάκων. Ο καταναλωτής διασφαλίζεται όταν απαιτεί γραπτή πιστοποίηση των επιδόσεων του προϊόντος που αγοράζει, για την έκδοση της οποίας είναι αρµόδιος µόνο ο κατασκευαστής του υαλοπίνακα. Επιπρόσθετα, η σήµανση CE και για τη διπλή υάλωση είναι απαραίτητη για τον καταναλωτή γιατί εξασφαλίζει τη συµµόρφωση του προϊόντος µε τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

 Μύθος

Η χρήση αλουµινίων µε θερµοδιακοπή από µόνη της, εξοικονοµεί ενέργεια και χρήµατα. Στην πραγµατικότητα η θερµοδιακοπή αποδίδει µόνον όταν συνδυάζεται µε ενεργειακή υάλωση.

 Μύθος

Ένα τόσο εξειδικευµένο προϊόν µπορεί να προδιαγραφεί και να πουληθεί από οποιονδήποτε. Οι µόνοι κατάλληλοι για την πώληση και εφαρµογή ενός τόσο εξελιγµένου τεχνολογικά προϊόντος είναι τα πιστοποιηµένα µέλη της ΠΟΕΒΥ (Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εµπόρων Βιοτεχνών Υαλοπινάκων).

35% Cost Cutting

Energy saving and cost cutting of buildings heat/cooling expenses is more prominent these days than ever.

The global industry of glass producers has forecasted this trend from the early 90's and has defined it as the dominant market need. Acting in this direction a great deal of money and time has been spent on new products' development. Naturally, S. VARNAKIOTIS GLASSES S.A. has been following closely these developments and imports a variety of Energy Glasses (see Thermal-Insulation)

 

In the table that follows there is an illustration of the loss in energy and money as this comes out by the use of different glazing solutions for a typical apartment of an area of 140 m2.

 

CALCULATION OF ENERGY LOSS ΤΗΑΤ COMES SOLELY FROM GLAZING
OF A TYPICAL APARTMENT OF AN AREA OF 140 m2 FOR DIFFERENT TYPES OF GLAZING
Type of Glazing Heat Transfer
Coefficient
k-value or
U-value
Glazing
Area
Temperature
Difference
Energy Loss
per Month
Extra
Spending
per Month
Saving
per Month
SINGLE
GLAZING
4 ΜΜ
5.7 30 m2 20 ºC 2.432 Kwh 233,73 € 0,00 €
DOUBLE
GLAZING
4 ΜΜ -12- 4 ΜΜ
2.9 30 m2 20 ºC 1.253 Kwh 118,92 114,82
DOUBLE
THERMO-INSULATING
GLAZING
4 ΜΜ -12- 4 ΜΜ
ENERGY GLASS
1.7 30 m2 20 ºC 810 Kwh 45,11 188,63
S. Varnakiotis Glass S.A  Glasses

11 Greka str., 26500 Paralia Patron, Greece

+30 2610 522102, +30 2610 522124

info@varnakiotis.com

© Copyright 2023 S. VARNAKIOTIS GLASSES S.A. - import, trade, processing